Sony SLT-A99V DT 11-18mm F4.5-5.6 19mm F/11.0 1/160s ISO 100
Shinobazu Pond
Shinobazu Pond
Japan
Japan