Sony SLT-A99V 24-105mm F3.5-4.5 24mm F/7.1 1/60s ISO 2500
Yaesu Dori
Yaesu Dori
Japan
Japan