Sony SLT-A99V 24-105mm F3.5-4.5 24mm F/13.0 1/100s ISO 100
Shiba Park
Shiba Park
Japan
Japan