Sony SLT-A99V 100-300mm F4.5-5.6 280mm F/10.0 1/320s ISO 640
Sakura with Brown-eared Bulbul 07
Sakura with Brown-eared Bulbul 07
Japan
Japan