Sony SLT-A99V 100-300mm F4.5-5.6 300mm F/10.0 1/320s ISO 640
Sakura with Brown-eared Bulbul 06
Sakura with Brown-eared Bulbul 06
Japan
Japan