Sony SLT-A99V 24-105mm F3.5-4.5 35mm F/11.0 1/160s ISO 100
Osaka Tower
Osaka Tower
Japan
Japan