Sony SLT-A99V DT 11-18mm F4.5-5.6 24mm F/5.0 1/30s ISO 3200
Minato City with Tokyo Tower 04
Minato City with Tokyo Tower 04
Japan
Japan