Sony SLT-A99V 100-300mm F4.5-5.6 300mm F/7.1 1/400s ISO 100
Black Kite in Kenroku-en Kanazawa
Black Kite in Kenroku-en Kanazawa
Japan
Japan